Hlavní strana Praktické informace pro rodiče Zdravá MŠ Činnosti probíhající v MŠ

Praktické informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Telefonní číslo do MŠ:  549 415 256 , internetové stránky www.slunickoms.wz.cz 

Vedení školy: ředitelka Mgr. Renata Pleskačová 736 777 074

zástupce ředitelky  Monika Merelová  731 147 177

Odhlašování obědů : provádějte pouze na uvedených kontaktech :

549 415 256, 736 420 566 – Olga Vršková – vedoucí školní jídelny,

                         e- mail slunicko.ms.sj@seznam.cz

Číslo účtu MŠ1201630257/010  - pro platbu stravného i příspěvku na provoz  trvalým příkazem

Příspěvek na provoz – úplata za vzdělávání ve škol. roce 2022/2023 ve výši :

Osvobození od příspěvku na provoz MŠ – řeší vnitřní směrnice č. 3/2022 MŠ –viz nástěnka v hale.

MŠ je zařízení, které doplňuje výchovu v rodině a je tedy závislé na spolupráci s Vámi.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci, případnou pomoc. Všechny připomínky budou vždy vítány.

Způsob omlouvání dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání (děti pětileté a děti s odkladem školní docházky) stanoví školní řád MŠ Sluníčko.

Žádáme rodiče o dodržování času přivádění dětí do MŠ – do 8. 00 ve třídě viz Školní řád.

V případě návštěvy lékaře a jiných mimořádných důvodů se na pozdnějším příchodu domlouvejte s p. učitelkami ve třídě. Děkujeme za pochopení.