Hlavní strana Praktické informace pro rodiče Zdravá MŠ Činnosti probíhající v MŠ

Praktické informace pro rodiče

Informace pro rodiče
Telefonní číslo MŠ : 549 415 256 , internetové stránky www.slunickoms.wz.cz
Vedení školy – řed. Mgr. Renata Pleskačová 736 777 074
zást.řed. Monika Merelová 731 147 177
Odhlašování obědů : provádějte pouze na uvedených kontaktech :
549 415 256, 736 420 566 – Olga Vršková – vedoucí školní jídelny,
e- mail slunicko.ms.sj@seznam.cz
Číslo účtu MŠ : 1201630257/0100 - pro platbu stravného i příspěvku na provoz
trvalým příkazem
Příspěvek na provoz – úplata za vzdělávání ve škol. roce 2021/2022 ve výši :
 děti přihlášené na celodenní pobyt:  12x v každém roce 485,-
 předškolní děti, děti s odkladem školní docházky, děti se SVP zdarma


Žádáme o bezhotovostní platby vždy do 15. v měsíci společně s platbou za stravování v období od září do srpna.
Variabilní symbol je číslo odpovídající datu narození dítěte.
VZOR: dítě narozené 20.5. 2015 bude mít VS = 200515
dítě narozené 5.11.2016 bude mít VS = 051116
Co dítě potřebuje do MŠ:
Narozeniny : 60,-Kč na foto na šatnu a dárek pro dítě k narozeninám
Akce pro děti v MŠ: záloha 300 Kč na pololetí, v lednu bude vyúčtováno
Domácí obuv: prosíme, dejte dítěti pohodlnou domácí obuv, kterou si dovede samo obouvat
a která se nevyzouvá. Pantofle z bezpečnostních důvodů prosím nekupujte.

Pomůcky : kovové dětské nůžky - existují zvláštní pro leváky,
voskovky pro nemladší děti, pastelky od 4 let
tuhé lepidlo - Kores a podobně, plastelínu, dle zájmu fixy
hřebínek do kapsáře ve třídě - děti, které potřebují v průběhu dne učesat - vše podepsané.
Oblečení: Pokud možno jednoduché, bez složitého zapínání a zavazování. Na pobyt venku
dávejte dítěti jiné oblečení než do třídy. Do skříňky přineste náhradní oblečení pro případ polití a pod. – pokud nebudou mít děti náhradní oblečení, budeme volat
rodičům, aby je dítěti v případě potřeby hned přinesli, protože nebudeme mít
do čeho dítě převléknout. Na spaní pyžamo - všechny děti (vyzvednutí ve třídě
a vyprání si zajišťují rodiče individuálně). Na přezutí do třídy – papuče s plnou patou – ne pantofle. Vše podepsat !
Dětem doneste do MŠ vlastní hrníček na pitný režim.
MŠ je zařízení, které doplňuje výchovu v rodině a je tedy závislé na spolupráci s Vámi.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci, případnou pomoc. Všechny připomínky budou vždy vítány.
Způsob omlouvání dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání (děti pětileté a děti s odkladem školní docházky) stanoví školní řád MŠ Sluníčko.