MŠ Sluníčko, Tišnov

Výchovný program

Ve spojitosti se změnami ve společnosti jsme při práci s dětmi postupně hledali nové formy, metody a přístupy. Pochopili jsme, že v životě dětí v předškolním věku se nejedná o množství dosažených výsledků, ale o kvalitní navození životních situací a příležitostí.

V dubnu 2005 jsme byli přijati Státním zdravotním ústavem v Praze mezi Mateřské školy podporující zdraví.

Pracujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu pod názvem Hrajeme si se Sluníčkem. Učitelky pracují podle Třídního vzdělávacího programu připraveného podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Plníme základní principy ZMŠ

    - respektování přirozených potřeb

    - rozvíjení komunikace a spolupráce

2010-2023, Sluníčko MŠ