MŠ Sluníčko, Tišnov

Spolupráce s rodiči

PLÁN SCHŮZEK S RODIČI VE ŠKOLNÍM ROCE 2022 - 2023

1. Seznámení rodičů se programem školy – září  - vedení

 • seznámení rodičů s principy a zásadami MŠ PZ
 • seznámení rodičů se ŠVP, TVP – způsob práce, spolupráce, organizací
 • Řád školy, Směrnice pro vybírání příspěvků, pro ŠJ
 • návrhy rodičů aktivit a akcí pro děti
 • získávání a podávání informací o dětech, diagnostika
 • požadavky, připomínky, dotazy rodičů

2. Beseda pro rodiče s Mgr. Jiřím Haldou – září  - vedení

3. Schůzka s učitelkami ZŠ, rodiči předškoláků – říjen  - vedení

 • předání informací o způsobu práce s dětmi v MŠ a ZŠ, programy škol                                 
 • nabídka a seznámení rodičů s ESS
 • zkušenosti z práce v 1. třídě - učitelky ZŠ
 • návody, náměty pro grafomotoriku, rozvoj myšlení pro předškoláky    

4. Dýňové tvoření – zač. listopadu -2. tř.

 • tvoření z dýní, přírodnin…
 • pohoštění dětí a rodičů

5. Vánoční zpívání a koledování - vedení

 • společné zpívání koled s rodiči
 • slavnosti u stromečku, dárečky, pohoštění 

6. Připravenost dětí na školu, školní zralost – březen - vedení

 • přednáška psychologa – školní zralost, beseda o problematice
 • doporučení dětských knih, hraček, pomůcek
 • získávání a podávání informací o dětech

7. Čteme dětem v MŠ –– březen - třídy

 • čtení rodičů z oblíbené knihy

8. Moje maminka –  svátek matek  - květen - 4.tř.

 • společné prožití odpoledne s maminkou, babičkou…
 • tvoření, hraní ve třídě
 • pohoštění

9. Schůzka rodičů nových dětí – květen - vedení

 • koncepční záměry, ŠVP, způsob práce, spolupráce, organizace
 • vzájemné připomínky, dotazy, rady, náměty, prohlídka školy

10.  Pohádková zahrada - květen

 • společně prožité odpoledne dětí, rodičů a zaměstnanců školy

11. Loučení s předškoláky-  červen - vedení

 • předání albíček
 • program pro děti

21. Den otevřených dveří pro rodiče

 • společné hry ve třídě
 • informace pro rodiče

Provádět hovorové hodiny, schůzky dle potřeby tříd, učitelek a rodičů. 

 

 

2010-2023, Sluníčko MŠ