MŠ Sluníčko, Tišnov

Spolupráce s rodiči

1.Seznámení rodičů se programem školy – září 

 • seznámení rodičů s principy a zásadami MŠ PZ
 • seznámení rodičů se ŠVP, TVP – způsob práce, spolupráce, organizací
 • Řád školy, Směrnice pro vybírání příspěvků, pro ŠJ
 • návrhy rodičů aktivit a akcí pro děti
 • získávání a podávání informací o dětech, diagnostika
 • požadavky, připomínky, dotazy  rodičů

2.Schůzka s učitelkami ZŠ, rodiči předškoláků – říjen 

 • předání informací o způsobu práce s dětmi v MŠ a ZŠ, programy škol                                 
 • nabídka a seznámení rodičů s ESS
 • zkušenosti z práce v 1.třídě - učitelky ZŠ
 • návody, náměty pro grafomotoriku, rozvoj myšlení pro předškoláky                        

3 . Adventní tvoření – listopad -2.tř.

 • tvoření ozdob, čertů, andělů…
 • pohoštění dětí a rodičů  - ochutnávka zdravé výživy

4.Vánoční zpívání a koledování - vedení

 • společné zpívání koled s rodiči
 • slavnosti u stromečku, dárečky, pohoštění 

5. Připravenost dětí na školu, školní zralost – březen

 • přednáška psychologa – školní zralost, beseda o problematice
 • doporučení dětských knih, hraček, pomůcek
 • získávání a podávání informací o dětech

6. Pohybový rozvoj dětí, správný vývoj plosky nohy– beseda

 • přednáška a beseda s fyzioterapeutem
 • vhodné cvičení pro předškoláky
 • prevence vadného držení těla

7. Čteme dětem v MŠ –– březen

 • čtení rodičů z oblíbené knihy

8.  Moje maminka –  svátek matek  - květen

 • společné prožití odpoledne s maminkou, babičkou…
 • tvoření, hraní ve třídě
 • pohoštění

9.Schůzka rodičů nových dětí – květen

 • koncepční záměry, ŠVP, způsob práce, spolupráce, organizace
 • vzájemné připomínky, dotazy, rady, náměty, prohlídka školy

11. Loučení s předškoláky - červen

 • předání albíček
 • program pro děti

2010-2020, Sluníčko MŠ