MŠ Sluníčko, Tišnov

Spolupráce s rodiči

1.Seznámení rodičů se programem školy – září 

 • seznámení rodičů s principy a zásadami MŠ PZ
 • seznámení rodičů se ŠVP, TVP – způsob práce, spolupráce, organizací
 • Řád školy, Směrnice pro vybírání příspěvků, pro ŠJ
 • návrhy rodičů aktivit a akcí pro děti
 • získávání a podávání informací o dětech, diagnostika
 • požadavky, připomínky, dotazy  rodičů

2. Beseda s Mgr. Jiřím Haldou na téma předškolní výchova dětí v rodině, v MŠ - září

3.Schůzka s učitelkami ZŠ, rodiči předškoláků – říjen

 • předání informací o způsobu práce s dětmi v MŠ a ZŠ, programy škol                                 
 • nabídka a seznámení rodičů s ESS
 • zkušenosti z práce v 1.třídě - učitelky ZŠ
 • návody, náměty pro grafomotoriku, rozvoj myšlení pro předškoláky    4. Oslava 40. výročí otevření školy
 • zajištění pozvánek a pohoštění a příprava programu pro zvané hosty
 • příprava programu pro veřejnost

4 . Dýňové tvoření – zač. listopadu

 • tvoření z dýní, přírodnin…
 • pohoštění dětí a rodičů

5.Vánoční zpívání a koledování

 • společné zpívání koled s rodiči
 • slavnosti u stromečku, dárečky, pohoštění 

6. Připravenost dětí na školu, školní zralost – březen

 • přednáška psychologa – školní zralost, beseda o problematice
 • doporučení dětských knih, hraček, pomůcek
 • získávání a podávání informací o dětech

7. Čteme dětem v MŠ –– březen

 • čtení rodičů z oblíbené knihy

8.  Moje maminka –  svátek matek  - květen

 • společné prožití odpoledne s maminkou, babičkou…
 • tvoření, hraní ve třídě
 • pohoštění

9.Schůzka rodičů nových dětí – květen

 • koncepční záměry, ŠVP, způsob práce, spolupráce, organizace
 • vzájemné připomínky, dotazy, rady, náměty, prohlídka školy

10. Loučení s předškoláky - červen

 • předání albíček
 • program pro děti

11. Den otevřených dveří pro rodiče – pozvání

 • společné hry ve třídě
 • informace pro rodice

Provádět hovorové hodiny, schůzky dle potřeby tříd, učitelek a rodičů. 

2010-2020, Sluníčko MŠ