MŠ Sluníčko, Tišnov

Provoz školy

Ve školním roce 2022 - 2023 je v době od 6.15 do 16.45.

Počet tříd: 4 třídy pro 28 dětí a 1 třída pro 20 dětí.

Školné: je 537,- měsíčně

Školné neplatí: děti plnící povinné pedškolní vzdělávání = děti před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky, děti s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Stravné: svačina, oběd, svačina a pitný program je 43,- /1 den = 946,- /1 měsíc na dítě do 6ti let, děti s odkladem ŠD 48,-/1 den = 1 056,-/1 měsíc

Číslo účtu pro platby : 1201630257/0100 


 

 

2010-2022, Sluníčko MŠ