MŠ Sluníčko, Tišnov

Provoz školy

v době od 6.15 do 16.45

Počet tříd: 4 třídy pro 28 dětí a 1 třída pro 20 dětí

Školné: je 485,- měsíčně s možností snížení i osvobození, děti před nástupem do ZŠ zdarma - i děti s odkladem školní docházky, děti se SVP- školné neplatí.

Stravné: svačina, oběd, svačina a pitný program je 40,- /1 den = 880,- /1 měsíc na dítě do 6ti let, děti s odkladem ŠD 45,-/1 den = 990,-/1 měsíc

Číslo účtu pro platby : 1201630257/0100 


 

 

2010-2020, Sluníčko MŠ