MŠ Sluníčko, Tišnov

Být ve stálém kontaktu s rodiči podporovat rozvoj osobnosti každého dítěte, zdravě rozvíjet citovou, tělesnou i rozumovou oblast, vést ho k osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů tak, aby dítě mohlo pokračovat v dalším vzdělávání a ve zdraví prožít smysluplný a plnohodnotný život na principech demokracie.

MŠ Sluníčko je školou, kde panuje radostná nálada, pracovitost a tvořivost. My důvěřujeme vám, vy důvěřujte nám. Jsme tu pro vás a šťastné dítě je v rukou nás všech!

Přijďte se k nám podívat, srdečně vás zveme

2010-2023, Sluníčko MŠ