MŠ Sluníčko, Tišnov

Historie MŠ

Škola je umístěna v budově postavené pro účely mateřské školy v roce 1980. Nachází se v pěkné, klidové části města v blízkosti jeho středu, těsně pod lesem. Ředitelkou školy byla paní Dita Fryčková, která v r. 1992 ukončila svoji aktivní činnost. Na její místo byla jmenována od 1.7.1992 paní Jitka Zemanová a od 1.8.2012 se stala ředitelkou Jana Konečná.

Významným mezníkem v životě školy byl přechod do právní subjektivity. Od 1.7.1994 škola samostatně hospodaří jako příspěvková organizace.

Současně jsme škole dali název Sluníčko.

V původně čtyřtřídní škole byla v roce 1995 z důvodu velkého zájmu rodičů přebudována víceúčelová místnost na 5. třídu.Od roku 2003 se působnost MŠ Sluníčko rozšířila o další budovu na ulici Horově, kde byla dříve samostatná trojtřídní MŠ. Od 1.1.2010 ze sloučených škol vznikly dva právní subjekty a MŠ Sluníčko opět hospodaří samostatně v jedné budově. Od počátku existence školy používáme místo číselného označení názvy tříd - Myšky, Žabky, Ježci, Zajíčci, Medvídci.

V současné době má škola v provozu 4 třídy s 28 dětmi a 1 třídu s 20 dětmi ve věkově smíšených kolektivech.

2010-2023, Sluníčko MŠ